The Simpsons Powered by Trendolizer

'Disenchantment' is terug voor een tweede seizoen, dat herrijzenis en familiedrama belooft

Trending story found on www.humo.be
'Disenchantment' is terug voor een tweede seizoen, dat herrijzenis en familiedrama belooft
Hoezee, op 20 september keert de drankverslaafde, boerende prinses Bean terug naar het kleine scherm! Het meest recente geesteskind van Simpsons-bedenker...
[Source: www.humo.be] [ Comments ] [See why this is trending]

Trend graph:

Comments