The Simpsons Powered by Trendolizer

Waarom Apu in 'The Simpsons' moet blijven

Trending story found on www.demorgen.be
Waarom Apu in 'The Simpsons' moet blijven
Ronald Rovers is filmrecensent bij dagblad Trouw, waar dit stuk eerst verscheen.
[Source: www.demorgen.be] [ Comments ] [See why this is trending]

Trend graph:

Comments